Bản Tin–VOICE Australia hỏi Tổng trưởng Di Trú về tỵ nạn và về tên trên visa


Tổng trưởng Di trú và Đa Văn Hóa Sắc Tộc Andrew Giles tổ chức một cuộc gặp gỡ bàn tròn (Roundtable) online ngày 20/09/2022, có mời hơn 20 tổ chức người Việt. Trước buổi họp thì VOICE Australia gởi thư đến Bộ Di Trú về 2 đề tài –và trong buổi họp thì hỏi ông Giles về 2 đề tài này –sau đây:

Vào ngày 20/09/2022, Tổng trưởng Di trú và Đa Văn Hóa Sắc Tộc Andrew Giles tổ chức một cuộc gặp gỡ bàn tròn (Roundtable) online với hơn 20 tổ chức người Việt. Ảnh chụp từ màn hình

1. NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN Ở THÁI LAN

Nhiều năm nay, VOICE Australia đã làm việc với 2 tổ chức bạn để giúp người tỵ nạn. VOICE thì hoạt động từ cuối thập niên 1990 đến 2021 để góp phần giúp nhiều ngàn người tỵ nạn được đi Mỹ, Úc, và Châu Âu. VOICE Canada thì bảo lãnh người Việt ty nạn từ Thái Lan hoặc Nam Dương.

Úc có chương trình để các cá nhân hoặc tổ chức ở Úc được bảo lãnh người có quy chế tỵ nạn vô định cư ờ Úc –nhưng lại không cho phép bảo lãnh tỵ nạn Việt ở Thái Lan.

Chương trình nói trên, tên là CSP –Community Support Program. Năm 2021 VOICE Australia ở Sydney hỏi cách làm đơn, và năm 2022 một tổ chức người Việt khác, là hội đồng SEMVAC ở Melbourne, cũng hỏi tương tự. Cả 2 đểu được trả lời là CSP không cho bảo lãnh người Việt ty nạn ở Thái Lan. Cả 2 đều hỏi tại sao, nhưng không được nghe lý do.

Tổng trưởng Di trú và Đa Văn Hóa Sắc Tộc Andrew Giles. Hình The Australian

Được biết, trong mấy tháng qua, hội đồng SEMVAC đã vận động với vài dân biểu địa phương ở Melbourne để lên tiếng, còn VOICE Australia cũng đã họp ở Sydney với viên chức Bộ Di Trú để nêu lên thắc mắc.

Sau khi lắng nghe, Tổng trưởng Giles không giải thích lý do, nhưng nói chương trình CSP không phân biệt đối xử, và Úc đang cải thiện một số khía cạnh của chương trình CSP. VOICE Australia sẽ theo dõi và thông báo.

2. KHI CẤP VISA, ÚC VIẾT TÊN Ở GIỮA THÀNH TÊN ĐI ĐẦU

Khi người Việt qua Úc thì người Úc gọi họ bằng, thí dụ, Van hoặc Thi, bởi vì trên visa viết Van hoặc Thi đầu tiên, và phong tục ở Úc là gọi bằng tên viết đầu.

VOICE Australia đề nghị với Tổng trưởng Andrew Giles là Bộ Di Trú hãy làm việc với Sứ Quán Úc để tìm hiểu về vấn đề nói trên sao cho có giải pháp phù hạp với văn hóa Việt. VOICE Australia nói thêm rằng nếu Úc quyết định rằng từ nay sẽ viết visa là (thí dụ) B Thi Tran, thì nên tạo cơ hội để những người Việt sống ở Úc lâu nay có thể dễ dàng điều chỉnh giấy tờ đang có, nếu họ muốn.

Tổng trưởng Giles nói Bộ Di Trú sẽ thảo luận về vấn đề này với các chính quyền tiểu bang và lãnh thổ để có giải pháp áp dụng cho người đến Úc từ các quốc gia khác nhau, và sao cho đồng nhất ở khắp nước Úc.

Các tổ chức có mặt cũng hỏi nhiều câu hỏi khác, thí dụ về visa làm việc tạm thời, hoặc nêu lên quan điểm, thí dụ việc cấp visa cho các tài phiệt từ VN.