Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

AVWA: Lịch Sử Của Hội Phụ Nữ Việt Úc Sắp Sang Trang


Mến gởi toàn thể nhân viên của Hội,

Mấy năm gần đây, bản thân tôi trong vai trò Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc, đã cùng Ban Quản Trị của Hội lên kế hoạch tìm người thừa nhiệm để thay thế tôi trong cương vị Tổng Giám Đốc (CEO) để tiếp tục điều hành Hội, tiếp tục phát triển và hướng đến một tương lai bền vững cho cộng đồng người Việt nói riêng, và cộng đồng đa văn hóa Úc nói chung.

Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc Hội Phụ Nữ Việt Úc (AVWA), Bà Huỳnh Bích Cẩm

Quá trình chuẩn bị đã đến giai đoạn chín mùi, và trong tháng tới, Hội sẽ chính thức quảng bá tìm CEO thứ nhì cho Hội. Mọng đến Đại Hội Thường Niên vào tháng 10 năm nay, Ban Quản Trị có thể hoan hỷ giới thiệu CEO mới của Hội với nhân viên, Hội Viên, cộng đồng người Việt, các cộng đồng sắc dân khác, cộng đồng chính mạch, các tổ chức bạn và đại diện các cấp chính quyền.

Rất nhiều nhân viên sẽ lo lắng không biết nếu tôi không làm CEO nữa thì Hội sẽ ra sao, nên vẫn cứ muốn níu tôi ở lại. Tôi rất lấy làm cảm động trước sự ngưỡng mộ và lòng trung thành của nhân viên dành cho tôi cũng như cho Hội. Tôi dù còn khỏe, nhưng tôi và đa số các thành viên của Ban Quản Trị biết “Sức Người Có Hạn”, và chúng tôi phải có trách nhiệm trao quyền và dìu dắt thế hệ tiếp theo.

Bà Huỳnh Bích Cẩm -Người Cao Niên Úc Xuất Sắc Nhất Năm 2021 Của Tiểu Bang Victoria và Thủ tướng Úc Scott Morrison.

Xin mọi người yên tâm. Tôi là Sáng Lập Viên trụ cột của Hội, đã dẫn dắt Hội cả 40 năm. Dưới sự lãnh đạo của tôi, Hội liên tục phát triển. Thành công và sự vững mạnh của Hội, dĩ nhiên, không chỉ do công sức của tôi mà còn là của Ban Quản Trị và một đội ngũ nhân viên trụ cột của Hội cũng như tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên luôn hết lòng và trung thành với công cuộc phục vụ cho cộng đồng và xã hội.  

Tôi xem Hội như một đứa con của mình vậy, và tôi sẽ tiếp tục hy sinh vì Hội cho đến khi sức cùng lực cạn mới thôi, với tư cách Hội Trưởng hoặc thành viên của Ban Quản Trị. Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng nhân viên Hội sẽ tiếp tục trung thành và hết lòng vì Hội, chung vai cùng với CEO mới để giữ đà thăng tiến của Hội và phát triển thêm nữa tầm hoạt động và độ lớn của các chương trình của Hội, kiến tạo được nhiều công ăn việc làm hơn và hỗ trợ được nhiều thành viên của cộng đồng hơn nữa.

2023 là kỷ niệm 40 năm thành lập Hội. Lịch sử Hội sẽ sang trang. Tre già măng mọc. Đó là lẽ tự nhiên. Hy vọng mọi người cùng tôi và Hội hoan hỷ đón nhận thay đổi.

Thân ái,

Huỳnh Bích Cẩm

Tổng Giám Đốc

Cam Nguyen,

Chief Executive Officer