AFP cảnh báo phụ huynh về quyền riêng tư của con khi đăng ảnh tựu trường


Cảnh sát Liên bang (AFP) đã chia sẻ 3 điều cha mẹ cần làm để tránh phạm phải sai lầm lớn.

AFP cảnh báo phụ huynh về quyền riêng tư của con khi đăng ảnh tựu trường.

Các bậc cha mẹ đang được cảnh báo phải thận trọng hơn về quyền riêng tư khi đăng ảnh tựu trường lên mạng vì lo ngại rủ ro.

Theo Cảnh sát Liên bang Úc, việc xác định các chi tiết như tên trẻ, logo trường học hoặc địa điểm có thể gây rủi ro.

Quyền Trợ lý Ủy viên của AFP Hilda Sirec cho biết: “Bất kỳ thông tin nào, dù có vẻ vô hại, đều có thể giúp những kẻ phạm tội dễ dàng xây dựng hồ sơ về các em, với ý định dụ dỗ các em”.

Quyền Trợ lý Ủy viên của AFP Hilda Sirec.

“Hoặc thậm chí là ‘dụ dỗ’ cha mẹ hoặc người chăm sóc để được tiếp cận hoặc đòn bẩy các em”.

Các bậc cha mẹ nên đặt hồ sơ của mình ở chế độ riêng tư hoặc điều chỉnh cài đặt của họ thành “chỉ dành cho bạn bè” để những khán giả ngoài ý muốn không nhìn thấy ảnh của họ.

Ảnh có phông nền dễ nhận biết và “đăng ký” vào một địa điểm cũng tiềm ẩn rủi ro.

Các bậc cha mẹ đang được cảnh báo phải thận trọng hơn về quyền riêng tư khi đăng ảnh tựu trường lên mạng vì lo ngại rủ ro.

Cảnh sát Liên bang lo ngại đến mức đã tạo ra một video hướng dẫn cách làm mờ các yếu tố nhận dạng như tên trẻ em, tên trường học, logo trường học và số đường.

Các trường học và các trang truyền thông xã hội của cộng đồng cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo vì các hồ sơ không có kết nối với các tổ chức đó vẫn có thể theo dõi trang mạng của họ. (NQ)