AEC: Bản Hướng dẫn chính thức Bầu cử Liên bang 2022


Bây giờ thì quý vị chắc đã nhận được bản hướng dẫn chính thức Bầu cử Liên bang 2022 trong hộp thư của mình rồi.

Quý vị có thể tải về bản hướng dẫn được dịch ra tiếng Việt tại trang mạng aec.gov.au/translated.

Bản hướng dẫn có tất cả các thông tin quý vị cần biết để làm cho lá phiếu của mình được hợp lệ vào ngày bầu cử, thứ Bảy 21 tháng 5.

Theo luật định tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải đi bầu.

Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc.

Tìm hiểu thêm tại trang mạng aec.gov.au/translated

1300 720 152