Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ABS: Dân số Úc đã tăng lên 26.5 triệu người


Sở Thống kê Úc (ABS) đã đưa ra một số dữ liệu mới về dân số.

Dân số của chúng ta đã tăng 2.2% lên 26.5 triệu người trong 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay.

Beidar Cho, trưởng Bộ phận nhân khẩu học của ABS, cho biết:

“13 Tháng sau khi biên giới quốc tế được mở lại, lượng di cư từ nước ngoài chiếm 81% mức tăng trưởng và bổ sung thêm 454,400 người vào dân số trong năm tính đến tháng 3 năm 2023”.

 Population at 31 March 2023 (‘000)Change over previous year (‘000)Change over previous year (%)
New South Wales8294.0156.31.9
Victoria6766.6161.72.4
Queensland5418.5124.22.3
South Australia1844.629.21.6
Western Australia2855.678.32.8
Tasmania572.72.40.4
Northern Territory251.72.10.9
Australian Capital Territory464.68.92.0
Australia (a)26473.1563.22.2
Nguồn ABS

a. Includes Other Territories comprising Jervis Bay Territory, Christmas Island, the Cocos (Keeling) Islands and Norfolk Island.

Di cư từ nước ngoài được thúc đẩy bởi lượng khách đến tăng mạnh (681,000 người) và chỉ tăng nhẹ số lượng người di cư ra nước ngoài (226,600 người).

Nhưng ABS cho rằng mô hình này sẽ chỉ là tạm thời —cho biết số lượng học sinh khởi hành sẽ tăng lên khi số học sinh tạm trú bắt đầu khởi hành với số lượng như thường lệ.

Mức tăng tự nhiên là 108,800 người —nhưng giảm 18.5% so với năm ngoái.

Có 301,200 ca sinh và 192,300 ca tử vong được đăng ký trong thời gian này, với tỷ lệ tử vong tăng 7.9% và tỷ lệ sinh giảm 3.4%.

Tây Úc là tiểu bang tăng trưởng nhanh nhất (+2.8%), tiếp theo là Victoria (+2.4%) và Queensland (+2.3%).

Nơi có tổng dân số tăng lớn nhất là Victoria với 161,700 người, nhiều hơn một chút so với New South Wales với 156,300 người. (NQ)