Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

9/9: Victoria ghi nhận 2,106 trường hợp mới & 41 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 2,106 trường hợp mới và 41 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng từ 2,102 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 213 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 13 người trong khu ICU và 3 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 227 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 15 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 1,613 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 493 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 11,815 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.8% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin.

Victoria sẽ không báo cáo các số liệu COVID-19 cho đến Thứ Sáu tuần tới 16/9 –khi các bản cập nhật hàng tuần bắt đầu sau khi các Bộ trưởng Y tế của tiểu bang và vùng lãnh thổ đồng ý giảm quy mô báo cáo COVID vào đầu tháng này. (NQ)