Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hạn chót đăng ký bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý Voice


8:00PM —Tối nay Thứ Hai 18/9 là hạn chót để người Úc từ 18 tuổi trở lên đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin chi tiết của họ trước cuộc trưng cầu dân ý về The Voice (Tiếng nói Bản địa) tại Quốc hội vào ngày 14 tháng 10.

Giám đốc Ủy ban Bầu cử Úc Tom Rogers cho biết kể từ khi công bố cuộc trưng cầu dân ý năm 2023, hơn 240,000 giao dịch đăng ký đã được thực hiện –khoảng 15,000 giao dịch mỗi ngày.

“Đừng trì hoãn -nếu làm vậy, bạn có thể là một trong số rất ít người đủ điều kiện chưa sẵn sàng bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên sau gần một phần tư thế kỷ”, ông Rogers nói.

“Đây sẽ là cơ sở tham gia dân chủ tốt nhất nước Úc từng có và chúng tôi muốn tất cả những người Úc đủ điều kiện tham gia vào đó”.

Khoảng 97.5% người Úc đủ điều kiện đã đăng ký bỏ phiếu.

Việc đăng ký kết thúc lúc 8 giờ 00 tối Thứ Hai 18/9. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang mạng của AEC. (NQ)