Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

6/8: Victoria ghi nhận 6,261 trường hợp mới & 24 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 6,261 trường hợp mới và 24 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 7,502 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 668 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 36 người trong khu ICU và 7 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 699 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 39 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 4,528 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 1,733 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 48,306 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.3% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)