Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

5/9: Victoria ghi nhận 1,709 trường hợp mới & 4 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 1,709 trường hợp mới và 4 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp  của ngày hôm nay là tăng từ 1,519 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 266 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 14 người trong khu ICU và 4 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 293 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 15 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 1,394 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 315 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 13,182 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.7% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)