Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

4/9: Victoria ghi nhận 1,519 trường hợp mới & 8 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 1,519 trường hợp mới và 8 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 2,013 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 293 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 15 người trong khu ICU và 6 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 298 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 13 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 1,086 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 433 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 13,712 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.7% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)