Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

4/7: Victoria ghi nhận 7,317 trường hợp mới & 24 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 7,317 trường hợp mới và 24 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm từ 8,368 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 513 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 28 người trong khu  ICU và 4 người đang dùng máy thở.

Con số này tăng nhẹ từ 476 ca nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 20 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 5,698 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và 1,619 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 48,481 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 68.4% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)