Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

4/11: Con số các trường hợp COVID-19 hàng tuần trên nước Úc


Đây là tóm tắt nhanh về tin tức COVID-19 và các trường hợp của các tiểu bang của Úc trong tuần qua, như đã được báo cáo vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022.

Victoria báo cáo gia tăng các trường hợp COVID hàng tuần

Tiểu bang Victoria đã báo cáo 10,226 trường hợp mới trong 7 ngày tính đến Thứ Năm, ngày 3 tháng 11. Con số này tăng từ 8,537 trường hợp vào tuần trước.

24 trường hợp tử vong đã được báo cáo trong 7 ngày qua, giảm so với 51 trường hợp trong khoảng thời gian tương ứng trước đó (tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến COVID đều xảy ra trong tuần mà họ được báo cáo).

Trung bình có 231 người nằm trong các bệnh viện ở Victoria với COVID-19 trong 7 ngày qua. Trong số đó, có 7 người trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Con số đó so với 172 ca nhập viện trung bình vào tuần trước và 6 người trong khu ICU.

NSW ghi nhận mức tăng các trường hợp mới hàng tuần

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 12,450 trường hợp COVID-19 mới trong 7 ngày tính đến Thứ Năm, ngày 3 tháng 11. Con số này tăng so với 10,050 trường hợp của tuần trước.

Đã có 24 trường hợp tử vong liên quan đến COVID trong kỳ báo cáo gần đây nhất. Con số này tăng so với 16 tuần trước (mặc dù không phải tất cả các trường hợp tử vong đều được báo cáo cho chính quyền tiểu bang trong tuần xảy ra).

Tính đến chiều hôm qua, đã có 809 người nằm trong các bệnh viện NSW với COVID-19. Trong số đó, 17 người trong khu ICU.

Con số đó so với 820 bệnh nhân vào Thứ Năm tuần trước và 25 người trong khu ICU.

Queensland ghi nhận 4,427 trường hợp mới

Queensland đã ghi nhận 14 trường hợp tử vong, giảm so với 18 trường hợp vào tuần trước.

Tiểu bang cũng ghi nhận 4,427 trường hợp COVID-19 mới, tương đương với tổng số 4,447 trường hợp  của tuần trước.

Số ca nhập viện vẫn ở mức 105 trong khi số người trong khu ICU đã tăng từ một lên thành ba. (NQ)