Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

$3,600: Tăng tiền phạt vì không đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng ở Victoria


Những người Victoria bị bắt không đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng có thể bị phạt hàng nghìn đôla theo các quy định mới cứng rắn đã bị chỉ trích là “xấu xa”.

Người dân Victoria hiện có thể bị phạt tới $3,600 vì không đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.

Theo quy định mới do Chính quyền Tiểu bang đưa ra, hiện có thể áp dụng mức phạt lên tới 20 đơn vị hình phạt, tương đương $181.74 nếu không đeo khẩu trang khi trên các giao thông công cộng nếu có lệnh đại dịch yêu cầu.

Và bao gồm cả những người bị bắt gặp không đeo khẩu trang tại các bến xe buýt, ga xe lửa hoặc trạm xe điện (tram).

Hình phạt tối đa sẽ chỉ áp dụng cho những người tái phạm nếu vấn đề phải đưa ra tòa.

Nó không thể áp dụng cho tiền phạt tại chỗ, vẫn ở mức $100.

Người Victoria trước đây đã phải đối mặt với khoản tiền phạt $100 vì không đeo khẩu trang khi được yêu cầu mà không có lý do chính đáng.

Các quy định mới cho biết: “Một người, nếu không có lý do chính đáng, vào hoặc đi trên xe khách mà không đeo khẩu trang nếu có lệnh đại dịch bắt buộc người đó phải đeo trong trường hợp đó”.

Trong một thông cáo truyền thông được phát hành vào tuần trước, Công ty Giao thông Công cộng Victoria cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy việc tuân thủ khẩu trang trên cả mạng lưới xe lửa và xe điện đều ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021.

Vào Tháng Giêng, tỷ lệ tuân thủ trên mạng lưới xe điện là 78%, trong khi trên xe lửa là 73%.

Tuân thủ đeo khẩu trang đạt mức cao 87% trên mạng lưới xe lửa trong tháng 8 năm 2021 và đạt mức cao nhất là 91% trên các xe điện vào tháng 6 và tháng 10 năm 2021. (NQ)