30/3: Úc ghi nhận 66,953 ca nhiễm COVID mới & 34 tử vong


Hôm nay 30/3 trên toàn quốc, Úc ghi nhận tổng số 34 ca tử vong và 66,953 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó Nam Úc ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao thứ hai kể từ khi bắt đầu đại dịch.

• Victoria ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 11,479 trường hợp mới.

• New South Wales ghi nhận 15 trường hợp tử vong và 25,235 trường hợp mới.

• Nam Úc ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 5,496 trường hợp mới.

• Tây Úc ghi nhận 3 trường hợp tử vong và 9,754 trường hợp mới.

• Tasmania ghi nhận 1 trường hợp tử vong và 2,472 trường hợp mới.

• Lãnh thổ phía Bắc ghi nhận 1 trường hợp tử vong và 503 trường hợp mới.

• ACT ghi nhận không có trường hợp tử vong và 1,139 trường hợp mới.

• Queensland ghi nhận 5 trường hợp tử vong và 10,626 trường hợp mắc mới. (NQ)