Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

3/8: Victoria ghi nhận 9,122 trường hợp mới & 6 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 9,122 trường hợp mới và 6 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 10,079 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 743 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 40 người trong khu ICU và 8 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 802 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 44 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 6,847 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 2,275 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 55,195 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.3% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)