Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

25/6: Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW


Kính thưa

Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW xin kính mời quý Hội Đoàn và Đồng hương đến tham dự buổi Đại hội với các mục đích như sau:

1) Tường trình về vụ kiện Cộng Đồng sau phiên tòa ngày 30/05/2023 vừa qua.

2) Tổ chức Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng & Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát cho nhiệm kỳ tới 2023-2025.

Ngày giờ và địa điểm:

-Ngày: Chủ Nhật 25/06/2023.

-Giờ: từ 12 giờ trưa.

-Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng -Bonnyrigg.

Vì tầm quan trọng của hai việc trên, xin Hội Đoàn và Đồng hương dành thì giờ tham dự đông đủ.

Trân trọng

Paul Huy Nguyễn

Chủ Tịch CĐNVTD-NSW.