Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

22/8: Úc báo cáo 11,629 trường hợp mới & 11 tử vong


Con số chính thức của ngày hôm nay cho thấy số ca tử vong được báo cáo là thấp nhất trong 2 tháng, mặc dù Queensland không báo cáo số ca tử vong vào Chủ Nhật hoặc Thứ Hai.

Đã có 11,629 trường hợp mới vào ngày hôm nay, tăng hơn 1,000 trường hợp được báo cáo ngày hôm qua và đã có thêm 11 trường hợp tử vong do virus này.

Số người nhập viện tiếp tục giảm, với 3,429 người phải nhập viện, 104 người trong số đó đang điều trị tại khu ICU. Úc hiện có 156,430 trường hợp đang hoạt động của COVID-19.

NSW ghi nhận 5,013 trường hợp mới, 4 tử vong

Tiểu bang đã ghi nhận 5,013 trường hợp mới và thêm 4 trường hợp tử vong.

Có 1,962 người nhập viện trong các bệnh viện ở NSW. Trong số đó, 50 người đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Victoria báo cáo 2,600 trường hợp mới, 6 trường hợp tử vong

Tiểu bang đã báo cáo 2,600 trường hợp mới và sáu trường hợp tử vong khác.

Có 414 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria. Trong số đó, 28 người trong khu ICU.

QLD báo cáo 1,587 trường hợp COVID mới

Tiểu bang đã ghi nhận 1,587 trường hợp mới.

Có 383 người đang nằm trong các bệnh viện ở Queensland. Trong đó, 11 người trong khu ICU.

Không có trường hợp tử vong nào được đưa vào bản cập nhật của ngày hôm nay vì chính quyền tiểu bang không ghi lại những số liệu đó vào cuối tuần. (NQ)