Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

2/12: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, vào ngày Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận thêm 32 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng từ 25 trường hợp vào tuần trước.

Có 37,796 trường hợp mới, tăng từ 31,531 vào tuần trước.

Với 1,481 người đang nằm viện, có 38 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Victoria

Victoria đã báo cáo 26,971 trường hợp mới trong 7 ngày, tăng từ 22,281 vào tuần trước.

Không giống như các tiểu bang khác, Victoria ghi nhận số ca nhập viện và số bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt với mức trung bình luân phiên hàng ngày trong 7 ngày.

Tiểu bang có trung bình 550 ca nhập viện hàng ngày và 21 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt hàng ngày.

Cũng có 54 trường hợp tử vong được báo cáo trong 7 ngày qua, giảm so với 68 trường hợp của tuần trước.

ACT

ACT đã báo cáo 2,239 trường hợp mới trong tuần này, tăng từ 1,757 vào tuần trước.

Lãnh thổ này có 33 trường hợp trong bệnh viện, không có ai trong khu chăm sóc đặc biệt.

1 tử vong đã được báo cáo trong tuần này.

Queensland

Queensland đã báo cáo 11,217 trường hợp mới, tăng từ 10,082 vào tuần trước.

Tiểu bang đã xác nhận 15 trường hợp tử vong trong giai đoạn báo cáo mới nhất.

Tính đến ngày 30 tháng 11, đã có 320 người nhập viện vì nhiễm virus, trong đó có 8 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Nam Úc

Nam Úc đã báo cáo 9,684 trường hợp mới, tăng từ 9,000 vào tuần trước.

Có 128 người nằm trong bệnh viện với COVID-19, trong đó có 8 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt.

Tiểu bang đã báo cáo 12 trường hợp tử vong trong tuần qua.

WA

Tây Úc đã báo cáo 11,762 trường hợp mới, tăng từ 10,520 vào tuần trước.

WA cho biết có 185 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 4 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt, tính đến 4 giờ chiều ngày 1 tháng 12.

Tây Úc đã báo cáo 14 trường hợp tử vong kể từ ngày 19 tháng 11, được báo cáo trong tuần trước.

NT

NT đã ghi nhận 750 trường hợp mới trong tuần qua, tăng từ 329 vào tuần trước.

Có 25 người nhập viện vì COVID-19 trên lãnh thổ, nhiều hơn 10 người so với tuần trước.

2 tử vong đã được báo cáo. (NQ)