Sunday, June 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

17/3: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận thêm 8,905 trường hợp mới, tăng từ 7,871 vào tuần trước.

Có 834 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 13 người trong khu ICU.

Có 22 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có thêm 3,960 trường hợp mới, tăng từ 3,319 vào tuần trước.

Có 114 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 4 người trong khu ICU.

Có 29 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Queensland

Đã có 3,049 trường hợp mới được báo cáo tại Queensland trong tuần này.

Có 247 người nằm trong bệnh viện vì nhiễm virus, trong đó có 3 người trong khu ICU.

Queensland đã báo cáo 17 trường hợp tử vong trong tuần này.

Nam Úc

Đã có 2,347 trường hợp mới được ghi nhận trong tuần này ở SA.

Có 59 bệnh nhân nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU.

Nam Úc đã báo cáo 8 trường hợp tử vong mới.

ACT

Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) đã ghi nhận 516 trường hợp mới trong tuần này.

Có 14 người nằm trong bệnh viện.

1 Tử vong đã được ghi nhận.

Tây Úc

WA Health đã báo cáo tổng cộng 2,625 trường hợp mới trong tuần qua.

Có tổng cộng 59 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

Báo cáo tuần này bao gồm 29 trường hợp tử vong.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 722 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong tuần này.

Trên toàn tiểu bang, có 14 trường hợp phải nhập viện.

1 Tử vong mới đã được báo cáo.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Lãnh thổ phía Bắc đã ghi nhận 164 trường hợp mới.

Có 4 người nằm trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. (NQ)