Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

17/2: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 6,033 trường hợp mới, giảm so với 6,440 vào tuần trước.

Có 844 người nằm trong các bệnh viện của tiểu bang, trong đó có 23 người trong khu ICU.

Có 51 trường hợp tử vong được công bố ngày hôm nay.

Victoria

Victoria đã ghi nhận 3,344 trường hợp mới trong tuần này, tăng từ 2,941 vào tuần trước.

Có 106 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 9 người trong khu ICU.

Đã có 56 trường hợp tử vong được báo cáo.

ACT

ACT đã ghi nhận 487 trường hợp mới, tăng từ 401 vào tuần trước.

Có 10 người nằm trong bệnh viện, không có ai trong khu ICU.

Đã có 6 trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần này.

Nam Úc

Nam Úc đã ghi nhận 1,720 trường hợp mới, tăng từ 1,495 vào tuần trước.

Có 42 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 5 người trong khu ICU.

Có 7 trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần qua.

Queensland

Queensland đã ghi nhận 4,166 trường hợp mới, tăng từ 3,866.

Có 212 người nằm trong bệnh viện, trong đó 5 người trong khu ICU.

Đã có 24 trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần này.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Lãnh thổ phía Bắc (NT) đã ghi nhận 99 trường hợp mới trong tuần này, giảm so với 160 trường hợp của tuần trước.

6 người nhập viện với COVID-19.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. (NQ)