Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

13/12: 91.75% đã tiêm liều vắc-xin thứ hai; 1,290 trường hợp mới & 2 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 1,290 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 2 trường hợp tử vong. Số lượng của ngày hôm nay là tăng từ 1,069 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 11,649 trường hợp nhiễm Coronavirus đang hoạt động trên toàn tiểu bang.

Hiện có 323 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria do COVID-19. Trong đó, 77 trường hợp đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU). 40 người đang dùng máy thở.

Về vắc-xin, chính phủ Victoria cho biết 92% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin đầy đủ chống lại virus.

Tính đến chiều Thứ Hai, 93.57% người Victoria (trên 16 tuổi) đã tiêm liều vắc-xin đầu tiên. 91.75% người Victoria (trên 16 tuổi) đã tiêm liều vắc-xin thứ hai. (NQ)