Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Úc: Tình trạng thiếu giáo viên là ‘cuộc khủng hoảng’, Tổng trưởng Giáo dục nói


Khi học sinh bắt đầu quay trở lại lớp học trong năm nay —Tổng trưởng Giáo dục Liên bang Jason Clare cho biết tình trạng thiếu giáo viên ở Úc là một cuộc khủng hoảng và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực khuyến khích giáo viên từng đăng ký nên quay trở lại nghề nghiệp.

Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare. Hình SMH

Phát biểu trên ABC TV, Tổng trưởng Clare cho biết khoảng 2,000 giáo viên quốc tế đã được cấp thị thực để làm việc tại Úc trong bối cảnh thiếu hụt lao động —nhưng cho biết nhập khẩu lao động chỉ là một phần nhỏ của giải pháp.

Thay vào đó —Tổng trưởng cho biết chính phủ muốn nhắm tới 100,000 giáo viên đã đăng ký và đủ tiêu chuẩn nhưng không còn giảng dạy nữa, khuyến khích họ quay trở lại làm giáo viên hoặc cố vấn cho những giáo viên trẻ. Ông cho biết việc giúp đỡ những người đang theo học ngành giáo dục tại trường Đại học cũng là điều cần thiết.

“Hiện tại chúng ta có khoảng 80,000 người đang theo học giảng dạy tại trường đại học. Điều đó tốt, nhưng chúng ta biết rằng chỉ 50% thực sự hoàn thành chương trình học và khoảng 20% khác sẽ bỏ học trong 3 năm đầu tiên làm giáo viên”, Tổng trưởng Clare nói.

“Chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa để điều chỉnh chương trình học ở trường đại học, đảm bảo rằng giáo viên được trang bị những kỹ năng thực tế cần thiết để sẵn sàng giảng dạy ngay từ ngày đầu tiên, khắc phục phần thực hành của việc giảng dạy”.

Cải thiện lương và tôn trọng giáo viên hơn là một vấn đề khác mà Tổng trưởng Clare muốn giải quyết.

Đây là những gì mà Tổng trưởng nói khi được hỏi ông cảm thấy thế nào về tình hình hiện tại:

“Đó là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta không có đủ giáo viên ở Úc. Đó chỉ là sự thật của nó. Đây là công việc quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta không có đủ. Cả số thanh niên vào đại học không đủ để mong muốn trở thành giáo viên, và… quá nhiều người bỏ nghề. Đây là những gì đã được thực hiện trong 10 năm. Chúng ta sẽ mất một thời gian để khắc phục. Nhưng đó là điều chúng ta phải quay lại ở đây. Bởi vì, bạn biết đấy, ngoài bố và mẹ, chính giáo viên trong lớp là người tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của những người trẻ”. (NQ)