1,182,446: Úc đạt được tuần tiêm chủng ‘kỷ lục’

Tổng trưởng Y tế Liên bang, ông Greg Hunt thông báo rằng Úc đã có tuần tiêm chủng lớn nhất cho đến nay.

Tuần trước, ông Hunt cho biết: 1,182,446 người đã được chủng ngừa trong suốt tuần trước.

Ông Hunt cho biết con số mới đó trong bối cảnh, tính đến tuần ngày 14 tháng 6 tại Úc, đã có 720,000 liều được tiêm. Trong tuần trước, kỷ lục bị phá vỡ, đã tăng gần 100,000.

Trong Tháng Bảy, 4.5 triệu người đã đến để chủng ngừa, tổng số tiêm chủng trên toàn quốc cho đến nay là gần 12.4 triệu.

Trong số 12,393,893 triệu liều được tiêm chủng cho đến nay thì gồm có:

NSW: 1,509,706

VIC: 1,660,319

QLD: 921,750

WA: 512,012

TAS: 166,836

SA: 396,440

ACT: 140,539

NT: 90,907

(NQ)