Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

11/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


New South Wales: 25,870 trường hợp mới (không bao gồm số xét nghiệm kháng nguyên nhanh RAT) và 11 trường hợp tử vong, 2,186 người nhập viện (+156), 170 bệnh nhân trong ICU (+11)

Victoria: 37,994 trường hợp mới (PCR: 19,491; RAT: 18,503) và 13 trường hợp tử vong, 861 người trong bệnh viện (+43), 117 bệnh nhân trong khu ICU (-1), 27 người đang dùng máy thở (-1)

Tasmania: 1,379 trường hợp mới (PCR: 364; RAT: 1,015), 18 trường hợp nhập viện (7 trường hợp COVID (-4), 11 trường hợp dương tính với COVID với các bệnh lý khác), 0 ở ICU

Queensland: 20,566 trường hợp mới; 502 người nằm trong bệnh viện, 27 bệnh nhân trong ICU và 6 người đang dùng máy thở

Lãnh thổ phía Bắc: 594 trường hợp mới (RAT: 303), 32 trường hợp ở bệnh viện, 2 trường hợp ở ICU.

Nam Úc: 2,921 trường hợp mới và 1 trường hợp tử vong, 211 người nhập viện, 22 bệnh nhân trong ICU, 4 người dùng máy thở.

ACT: 1,508 trường hợp mới và 1 trường hợp tử vong, 28 người nhập viện, 4 bệnh nhân trong  ICU, 3 người dùng máy thở

Tây Úc: 4 trường hợp địa phương mới, 11 trường hợp cách ly.

Úc: 90,836 trường hợp mới, 27 trường hợp tử vong, 3,838 người nhập viện, 336 người ở trong khu ICU. (NQ)