Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Xin giúp giải cứu Nhà Sư Thích Minh Tuệ


7 June 2024

Kính gửi:

Dân Biểu Liên Bang Josh Burns, Đơn vị McNamara Vic, Đảng Lao Động Úc Chủ Tịch Chủ Tịch Liên Ủy Bang Nhân Quyền Quốc Hội Úc Châu

v/v: Xin giúp giải cứu Nhà Sư Thích Minh Tuệ.

Kính thưa Chủ Tịch Burns,

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang ÚC Châu xin báo động với Ngài một trường hợp vi phạm quyền tự do Tôn Giáo trầm trọng tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN )đối với nhà Sư Thích Minh Tuệ vào ngày 3 tháng 6 vừa qua tại Huế (Trung phần Việt Nam). Nhà Sư đã bị công an địa phương bắt cóc trái phép chỉ vì ông đang khổ tu theo Hạnh Đầu Đà đi bộ cầu cho quốc thái dân an. Hơn 100 công an đặc nhiệm từ các tỉnh Thừa Thiên, Huế và Gia Lai cũng đã vây bắt khoảng 70 người theo chân nhà sư Thích Minh Tuệ. Chuyến khất thực này của Sư Thích Minh Tuệ đã khởi đầu hơn 6 năm qua, nhưng chỉ mới gần đây đã trở thành một hiện tượng được hơn 80 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Google.

Nhà sư Thích Minh Tuệ.

Chúng tôi lo lắng cho sự an nguy của nhà sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn đi theo ông. Cho đến giờ này chính quyền Việt Nam cũng chưa công bố họ giam giữ nhà sư và các người theo ủng hộ ông ở nơi nào, sức khỏe họ ra sao và họ có bị kết tội gì không

Điều 18 trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiêp Quốc năm 1948 viết rằng: “Bất cứ ai cũng có quyền tự do tư tưởng và Tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm việc tự chọn niềm tin và tự do hành đạo chính đáng của mình”.

Thích Minh Tuệ (hàng đầu giữa) trong hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc. Hình TTXVN

Trong tinh thần của Bản Tuyên Ngôn này, nước CHXHCNVN buộc phải nghiêm chỉnh thi hành không được cấm đoán quyền tự do tôn giáo. Chính quyền Việt Nam phải có những bước cải thiện để bảo đảm quyền tự do này, nếu không thì đây là sự tấn công thô bạo vào các tôn giáo.

Do đó chúng tôi mong Ngài, trong cương vị Chủ Tịch Chủ Tịch Liên Ủy Bang Nhân Quyền Quốc Hội Úc Châu, điều tra việc hệ trọng này và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do tức khắc cho nhà sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn theo chân ông, để họ thực hiện quyền tự do tôn giáo, tiếp tục cuộc hành trình khất thực cầu nguyện cho hòa bình.

Kính thư,

Mr Lê Công

Chủ Tịch

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu

All Correspondence