Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Visa gây tranh cãi trong đại dịch Covid hủy bỏ từ 1/9


Dân biểu HON. CLARE O’NEIL

TỔNG TRƯỞNG NỘI VỤ

TỔNG TRƯỞNG AN NINH MẠNG

Dân biểu HON. ANDREW GILES

TỔNG TRƯỞNG VỀ NHẬP CƯ, QUỐC TỊCH VÀ ĐA VĂN HÓA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐÓNG VISA SỰ KIỆN ĐẠI DỊCH

31 tháng 8 năm 2023

Chính phủ Lao động Albanese đang đóng thị thực (visa) Sự kiện Đại dịch.

Từ tháng 2 năm 2024, thị thực sẽ không được cấp cho tất cả người nộp đơn. Điều này sẽ mang lại sự chắc chắn cho hệ thống thị thực của chúng ta khi các tình huống thúc đẩy hoạt động của thị thực không còn tồn tại.

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2023, thị thực Sự kiện Đại dịch sẽ chỉ mở cho các đơn đăng ký từ những người có thị thực Sự kiện Đại dịch hiện tại.

Tất cả những người có thị thực khác sẽ không đủ điều kiện để được cấp thị thực Sự kiện Đại dịch. Đây là một biện pháp chuyển tiếp để thúc đẩy tính toàn vẹn của thị thực.

Bất kỳ ai có thị thực Sự kiện Đại dịch hợp lệ sẽ vẫn hợp pháp cho đến khi thị thực hiện tại của họ hết hạn.

Việc đóng cửa thị thực theo giai đoạn là một biện pháp khác để bảo đảm hệ thống thị thực đang phục vụ nhu cầu của người dân Úc.

Lao động kế thừa một hệ thống di chuyển với những hồ sơ tồn đọng nối tiếp hồ sơ tồn đọng, sự chậm trễ và danh sách chờ vô tận. Chính phủ Albanese đã không lãng phí một ngày nào để dọn dẹp đống lộn xộn mà Chính phủ Tự do trước đây để lại.

Chính phủ Albanese gần đây đã chấm dứt một loạt biện pháp chống đại dịch, bao gồm cả giờ làm việc không giới hạn đối với sinh viên quốc tế và miễn làm việc đối với những người có thị thực Working Holiday.

Những biện pháp này kết hợp lại sẽ gây áp lực giảm đối với Di cư ròng ra nước ngoài, vốn tiếp tục phục hồi sau đại dịch và sẽ giúp hỗ trợ việc quay trở lại mức tăng trưởng dân số trước đại dịch.

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2023, các đơn đăng ký mới sẽ nhận được thị thực 6 tháng. Phí nộp đơn xin thị thực trị giá $405 cũng sẽ được áp dụng.

Những cài đặt này sẽ tiếp tục bảo đảm rằng thị thực chỉ được sử dụng bởi những người có nhu cầu thực sự ở lại và đóng góp cho nước Úc.

Những người hiện đang có thị thực Sự kiện Đại dịch và muốn xin một thị thực khác sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí cho thị thực đó.

Những người không có bất kỳ lựa chọn nào cho các đơn xin thị thực khác sẽ phải rời Úc khi thị thực của họ hết hạn.

Tổng trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa, Andrew Giles nói:

“Thị thực Sự kiện Đại dịch là một phần quan trọng trong hệ thống thị thực của Úc trong thời kỳ đại dịch. Nhiều người có thị thực tạm thời đã giúp đỡ Úc trong thời gian này. Chúng tôi đang tạo cơ hội cho những người có thị thực Sự kiện Đại dịch khám phá một lựa chọn thị thực khác hoặc dự định rời khỏi Úc”.

“Dưới thời Đảng Tự do, hệ thống di cư của chúng tôi không có tác dụng với bất kỳ ai. Không có kế hoạch để giải quyết việc biên giới mở cửa trở lại như thế nào”.

“Chúng tôi đã giảm thời gian chờ đợi và chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm hệ thống di cư của chúng tôi hoạt động trở lại cho tất cả người Úc sau một thập kỷ lộn xộn và quản lý yếu kém dưới thời Đảng Tự do”. (NQ)