Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ


Thông báo ca Vin Bảo Tàng Người Vit TDo Úc Châu

VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Ngày 04/07/2022

Kính thưa:

  • Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
  • Quý vị lãnh đạo CĐNVTD Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu
  • Hội Cựu quân nhân /QLVNCH in Victoria
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
  • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí
  • Quý vị mạnh thường quân
  • Quý đồng hương

Melbourne, Úc châu 04/07/2022 – Hôm nay, Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VBT) xin thông báo một tin vui. VBT đã được Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị để xây dựng Viện Bảo Tàng tại đường Donald, Footscray. Đây là một thành tựu đáng kể vì đó là một cột mốc quan trọng trong công trình xây dựng VBT.

Sau tiến trình tham khảo chi tiết với cư dân trong vùng, vào thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2022, Hội đồng thành phố Maribyrnong đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tuyệt đối chấp thuận cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị cho VBT. Với giấy phép này, VBT sẽ đáp ứng các yêu cầu để được hoàn tất việc mua đất của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và nhận được trợ cấp của chính phủ, đồng thời có thể khởi công xây dựng vào cuối năm nay, hoàn thành một trong những mục tiêu mà công trình đã hoạch định.

Các Nghị viên Hội đồng Thành phố Maribyrnong đã có những lời khen ngợi và nhận xét về những đóng góp mà cộng đồng người Việt đã dành cho nước Úc, cũng như ban Điều hành VBT và các cố vấn Thiết Kế Đô Thị đã làm việc chặt chẻ để đạt được những kết quả tốt trong việc phát triển công trình.

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu sẽ là viện bảo tàng đầu tiên của Úc dành riêng cho việc bảo tồn và thuật lại những câu chuyện tuyệt vời về quá trình định cư của người Việt tỵ nạn tại Úc. Tọa lạc tại Footscray, Melbourne, VBT này sẽ hoạt động như một nơi hội tụ mang tầm vóc quốc gia của cộng đồng người Việt trên toàn nước Úc.

Trích dẫn lời phát biểu của Nghị viên Jorge Jorquera – “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta thực sự đánh giá công trình VBT với những mục đích mà VBT mang đến, đó là một tụ điểm cho nền văn hóa của cộng đồng người Việt. Đó cũng là một thí dụ mà nhiều cộng đồng sắc tộc khác (đã và đang đến Úc) đã tạo ra một chỗ đứng tại quốc gia Úc mà không phải loại bỏ nền văn hóa hay lịch sử của họ. Điều quan trọng hơn nữa đối với tôi là thấy công trình này thành công theo đúng nghĩa của nó, một viện bảo tàng; một nơi để tưởng nhớ lịch sử và ghi lại những cuộc hành trình một cách chính xác, những gì mà rất nhiều cộng đồng khác vẫn đang tranh đấu để thực hiện… đây là một ví dụ đặc biệt quan trọng và tôi rất xúc động… và rất vui khi chúng tôi là những Nghị viên đang hỗ trợ cho công trình này. ”

Trích dẫn của lời phát biểu của Nghị viên Michael Clarke – “Một dự án thực sự mang tầm vóc quốc gia. Mô hình xây dựng sẽ cung cấp một tụ điểm gặp gỡ cho cộng đồng và sẽ gắn bó Footscray như là một tâm điểm của cộng đồng Việt Nam, không chỉ cho Melbourne mà cho cả toàn nước Úc. Tòa nhà này sẽ là một trung tâm văn hóa và trên thực tế sẽ trở thành một biểu tượng …..”

Trân trọng,

Đỗ Hạnh

Giám Đốc Điều Hành VBT