Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tổng trưởng Y tế bật đèn xanh để Moderna đăng ký làm mũi tiêm tăng cường


Tổng trưởng Y tế Liên bang, ông Greg Hunt cho biết chính phủ đang chờ đợi đơn đăng ký từ Moderna để làm mũi tiêm tăng cường được chấp thuận ở Úc.

Tổng trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt

Chính phủ gần đây đã công bố một chương trình mũi tiêm tăng cường toàn dân cho tất cả người lớn 6 tháng sau khi họ nhận được liều vắc-xin thứ hai.

Hiện tại, vắc-xin duy nhất được chấp thuận sử dụng làm mũi tiêm tăng cường là Pfizer.

“(Moderna) sẽ nộp đơn đăng ký trong những tuần tới”, ông nói.

Họ đã cho chúng tôi biết vào cuối tuần trước rằng họ đang chuẩn bị nộp hồ sơ vì vậy chúng tôi rất vui mừng và mong đợi các tài liệu cuối cùng được hoàn thành.

“TGA sẽ giải quyết vấn đề đó và khi họ sẵn sàng, khi họ thực hiện xong đánh giá và… có lẽ họ thấy nó an toàn và hiệu quả thì nó sẽ được thêm vào danh sách mũi tiêm tăng cường”. (NQ)