Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thư Mời tham dự Ngày LONG TAN DAY của HCQN-QLVNCH/VIC


Thư Mời tham dự Ngày LONG TAN DAY của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Victoria

Kính gởi:

Quý Gia-Hội Trưởng QBC Đội Hậu Duệ

Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu

BCH HCQN QLVNCH Victoria chính thức nhận được thư mời tham dự Lễ Kỷ Niệm Ngày VIETNAM VETERANS DAY 2022 (LONG TAN DAY) Chi tiết như sau:

1/. Buổi Lễ sẽ được tổ chức lúc 9.30AM ngày Thứ Năm 18/08/2022

2/. Địa điểm: Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Melbourne (Melbourne Shrine of Remembrance)

Ngày 18/08/2022 năm nay cũng là ngày kỷ niệm 60 năm Quân Đội ÚC tham chiến tại Việt Nam và cũng là ngày kỷ niệm 56 năm trận chiến thắng LONG TÂN

Ban Chấp Hành HCQN QLVNCH Victoria Trân trọng kính mời Quý Niên Trưởng,  Quý Chiến Hữu cùng đến tham dự thật đông đảo trong ngày Lễ Tưởng Niệm quan trọng nầy và cũng để Tri Ân đến Quân Đội Đồng Minh Hoàng Gia ÚC ĐẠI LỢI.

Trân trọng kính chào 

Tổng Thư Ký 

Phạm Thanh

Melbourne ngày 07/08/2022