Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thu hồi khẩn cấp loại pin thông thường: ‘Tổn thương nghiêm trọng’


Một lệnh thu hồi khẩn cấp đã được ban hành đối với một loại pin thông thường được bán tại một số chuỗi bán lẻ quốc gia bao gồm Woolworths, Bunnings và BIG W.

Sản phẩm bắt buộc phải có biểu tượng cảnh báo khuyến cáo người tiêu dùng để xa tầm tay trẻ em, nhưng đã bị dán nhãn dán trên các mặt hàng bị thu hồi.

Pin cúc áo Energizer A76 Miniature 1.5V Alkaline/Watch —được bán theo gói 4 cái, đã bị thu hồi do không tuân thủ các tiêu chuẩn thông tin bắt buộc.

Các sản phẩm bị thu hồi được bán trên toàn quốc và mạng trực tuyến từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022.

Sản phẩm bắt buộc phải có biểu tượng cảnh báo —khuyến cáo người tiêu dùng để xa tầm tay trẻ em.

Biểu tượng này không nhìn thấy được vì nó đã bị che bởi nhãn dán ở mặt sau của bao bì sản phẩm.

Thu hồi khẩn cấp loại pin thông thường được bán tại Woolworths, Bunnings và BIG W: ‘Tổn thương nghiêm trọng’.

Pin có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng nếu nuốt phải hoặc lắp vào cơ thể.

Người tiêu dùng nên ngay lập tức đặt pin ngoài tầm với của trẻ em.

Liên lạc với Energizer theo địa chỉ a76compliance@energyr.com để sắp xếp gửi nhãn cảnh báo tuân thủ.

Sản phẩm đã được bán tại một số chuỗi quốc gia.

Trong đó bao gồm IGA, Bunnings, Harvey Norman, Woolworths, JB HI-FI, Officeworks, Mitre 10, Big W, Dược phẩm Úc, Symbion, Amazon, AWM Electrical, Blackwoods, Brave Logistics, CETNAJ-MML, Complete office supplies, D & W Electrical, Haymans Electrical, John R Turk, MM Electrical Merchandising, Rexel Holdings, Supercheap Auto và TLE Electrical. (NQ)