Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thu hồi khẩn cấp bánh quy phổ biến từ hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc


Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc (FSA) đã đưa ra cảnh báo mới đối với các sản phẩm bị thu hồi.

Các nhà chức trách đã thông báo về một đợt thu hồi khẩn cấp mới đối với một loại bánh quy wafer, có thể được mua trên khắp đất nước Úc.

Crispbic Wafe Bics Gluten Free đã bị rút khỏi kệ hàng từ các cửa hàng trên toàn quốc vì chứa gluten và lúa mì.

Sản phẩm bị thu hồi, đã có mặt tại các siêu thị IGA và các nhà bán lẻ thực phẩm độc lập ở New South Wales, ACT, Queensland, Victoria và Nam Úc.

Bánh quy wafer bị thu hồi được sử dụng: Tốt nhất trước ngày 28 tháng 3 năm 2023 W1

Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc cho biết việc thu hồi là do bao bì không đúng dẫn đến sự hiện diện của các chất gây dị ứng không được khai báo (lúa mì và gluten).

Bao bì sản phẩm dành cho Crispbic Wafer Bics Original Gluten Free 100g, tuy nhiên sản phẩm bên trong là Crispbic Wafer Bics Original 100g (chứa lúa mì và gluten).

Mối nguy về an toàn thực phẩm

“Bất kỳ người tiêu dùng nào bị dị ứng hoặc không dung nạp lúa mì hoặc gluten đều có thể bị phản ứng nếu sản phẩm được tiêu thụ”, Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Úc cho biết.

Người tiêu dùng bị dị ứng hoặc không dung nạp lúa mì hoặc gluten không nên tiêu thụ sản phẩm này và nên trả lại sản phẩm tại nơi đã mua để được hoàn tiền đầy đủ. (NQ)