Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Tin Báo Chí: Làm cho lá phiếu của quý vị được hợp lệ trong kỳ Bầu cử Liên bang lần này


Xin nhắc quý vị cử tri rằng Thứ Bảy 21 tháng 5 là ngày bầu cử, và hiện có sự hỗ trợ để giúp cử tri có tiếng nói đối với tương lai của nước Úc.

Giám đốc Ủy ban Bầu cử Tom Rogers nói rằng hết sức quan trọng là mọi người hiểu được cách bầu để lá phiếu được hợp lệ.

“Tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên đều phải đi bầu trong kỳ Bầu cử Liên bang, và phải bầu sao cho đúng cả hai lá phiếu vì đó là cách duy nhất đảm bảo được rằng lá phiếu của quý vị được hợp lệ,” ông nói.

“AEC có rất nhiều thông tin và dịch vụ hỗ trợ cho những người xuất thân từ nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng trong việc tham gia vào quy trình bầu cử. 

“Bản dịch cuốn Hướng dẫn chính thức cho kỳ Bầu cử Liên bang 2022 (Your official guide to the 2022 federal election) – cùng với tờ thông tin Làm thế nào cho lá phiếu của quý vị được hợp lệ (How to make your vote count) – bằng 33 thứ tiếng đang có sẵn trên mạng để tải về.

“Khi tới phòng phiếu, quý vị sẽ thấy có các cuốn sách lật bằng nhiều thứ tiếng giải thích cách điền phiếu và ở một số vùng còn có cả các viên chức AEC là người song ngữ. Các biện pháp an toàn COVID-19 được thực thi để bảo vệ mọi người đích thân tới bỏ phiếu.

“Nếu lỡ ghi sai vào tờ phiếu, xin đừng lo ngại. Quý vị chỉ cần hỏi viên chức phòng phiếu là có ngay tờ phiếu khác rồi làm lại từ đầu.”

Trường hợp cử tri không đi bầu được vào ngày bầu cử, họ có thể hội đủ điều kiện để tới bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hay là lên trang mạng của AEC để đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện.

Những người bỏ phiếu qua bưu điện cần phải hoàn tất việc đăng ký với hạn chót là 6 giờ chiều Thứ Tư ngày 18 tháng 5 – cho nên họ cần phải làm thật nhanh để bảo đảm họ có đủ thời gian để nhận được tờ phiếu, điền xong và gửi lại.

Ông Rogers cũng khuyến khích cử tri hãy ngừng lại, kiểm tra và cân nhắc nguồn của những gì họ thấy, nghe, hoặc đọc trong kỳ bầu cử lần này.

“Ở nước Úc chúng ta thật may mắn được hưởng tự do giao tiếp chính trị, điều này nghĩa là trong kỳ bầu cử, quý vị sẽ thấy có các thông tin nhằm ảnh hưởng lá phiếu của quý vị,” ông nói.

“Tuy AEC không phải là trọng tài về thế nào là ‘sự thật trong các quảng cáo chính trị’, chúng tôi hết sức quan tâm đến sự lan truyền các thông tin sai và các thông tin gây hiểu nhầm về hệ thống bầu cử.

“Chúng tôi làm việc không quản mệt nhọc để giải tỏa các thuyết âm mưu trên truyền thông xã hội – chúng tôi cũng làm việc với chính các đối tác nền tảng đó – để có một ‘sổ bộ lưu lại các thông tin sai’ để làm đúng lại các nội dung không nói lên sự thật, và chúng tôi cũng phát hành các tờ thông tin đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, cùng với các video ngắn trên trang mạng của chúng tôi.

“Quan trọng là, mỗi người chúng ta đều có vai trò của mình trong việc giảm thiểu thông tin sai. Quý vị cử tri nên luôn luôn tự hỏi – thông tin này có xuất phát từ nguồn nào đáng tin hay không? Nó được phát hành khi nào? Liệu đây có phải là lừa đảo không? Làm như thế sẽ giúp cho quý vị lựa chọn có hiểu biết khi quý vị bỏ phiếu.”

Muốn biết thêm chi tiết

Các tài liệu đã được dịch có trên trang mạng của AEC tại aec.gov.au/translated, nếu quý vị cần thông dịch viên tiếng Việt, xin gọi số 1300 720 152.