Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo và Thư Mời: Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân QLVNCH


Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
  • Giới Truyền thông Báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo là một vị Thánh, là biểu tượng anh hùng, là niềm hãnh diện của dân tộc VN. Ngài đã ba lần đại thắng quân Nguyên, một đội quân hùng mạnh nhất thế giới vào thời đó. Nhắc lại những trận thủy chiến lẫy lừng của Đức Thánh Trần, đây là những thiên hùng sử của dân tộc VN, được ghi vào sử sách thế giới. Quân Chủng Hải Quân QLVNCH tôn Ngài làm Thánh Tổ.

Để tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Trần Hưng Đạo Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ hỗ trợ Gia-Đình Hải-Quân & Hàng Hải VNCH/Victoria tổ chức lễ Kỷ Niệm Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Buổi lễ sẽ được tổ chức:

  • Tại: Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam (Đền Thờ Quốc Tổ), Số: 86 – 90 Knight Ave Sunshine North, Victoria 3020.
  • Ngày: Thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2022.
  • Vào Lúc: 2:00 giờ chiều.

Chúng tôi và Gia-Đình Hải-Quân Hàng Hải VNCH/Victoria kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý truyền thông Việt ngữ cùng toàn thể đồng bào vui lòng dành chút thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Ô. Phạm Ngọc Tiền (0411 262 564) , Gia Trưởng Gia Đình Hải Quân Hàng Hải.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. Ban tổ chức

Nguyễn Văn Bon

Chủ Tịch.