Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông báo từ VBT về việc dời ngày của buổi họp


Thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2023

Kính gửi quý vị

  • Lãnh đạo Tinh Thần các Tôn giáo,
  • Đại diện các Hội đoàn và các Tổ chức Chính tri,
  • Hội Cưụ Quân nhân QLVNCH Victoria
  • Quý mạnh thường quân
  • Quý Đồng hương
  • Đại diện Truyền thông Báo chí.

Kính thưa quý vị,

Hy vọng quý vị đã nhận được thông báo từ VBT về việc dời ngày của buổi họp công khai vốn dự định được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023.

VBT mong muốn phổ biến đến tất cả quý vị những công việc quan trọng đang diễn ra trong tiến trình thành lập VBT NVTD đầu tiên tại Úc tại cuộc họp này. Một số tiến trình đang diễn ra bao gồm việc thu thập hiện vật (của người tị nạn) và các hoạt động trong lãnh vực này, các hoạt động gắn kết với các cơ quan liên hệ và cộng đồng người Việt, cũng như cuộc đối thoại đang diễn ra với các Ban Chấp Hành NVTD của các Tiểu bang và Lãnh thổ. Chúng tôi cũng hy vọng cung cấp thông tin cập nhật về quyết định đằng sau việc VBT từ bỏ địa điểm ở Footscray và các lựa chọn khác hiện đang được xem xét.

Tuy nhiên, vì các cuộc thảo luận với các đối tác chính đang được tiến hành cùng một số chậm trễ ngoài ý muốn, VBT phải dời cuộc họp đến ngày Thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2023. Hy vọng quý vị có thể tham gia buổi họp này để VBT có cơ hội trình bày những diễn tiến xây dựng viện bảo tàng và giải đáp các câu hỏi cũng như lắng nghe những đề nghị của quý vị.

VBT cũng xin mời quý vị nán lại sau buổi họp để thưởng thức vài thức ăn nhẹ, để cùng chào mừng cuối năm và làm quen với anh chị em thiện nguyện viên của VBT.

Ngày: Thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023

Thời gian: 13:00-16:00

Địa điểm: Hội Phụ nữ Việt Úc (Australia Vietnamese Women’s Association)

8 Parsons Avenue, Springvale

Trân trọng,

Ban Thông Tin

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu