Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Thi Tài Năng Trẻ trong Hội Chợ Tết Quý Mão 2023


Melbourne ngày 2 tháng 1 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng thông báo cùng quý vị Hội Chợ Tết Quý Mão 2023 -Tri Ân Trưng Nữ Vương sẽ có một cuộc Thi Tài Năng Trẻ để các cháu trong độ tuổi 5-21 có cơ hội thi thố tài năng.

Cuộc thi sẽ được tổ chức với các chi tiết như sau:

  • Trên sân khấu chính của Hội Chợ Tết vào ngày Chủ Nhật, 29/01/2023, từ 11:00am đến 1:00pm, trong khu vực Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ), 90 Knight Avenue, Sunshine North
  • Thể loại bao gồm: hát, vũ, sử dụng nhac cụ, diễn xuất, kể chuyện/tấu hài và ảo thuật.
  • Ban Giám Khảo dồi dào kinh nghiệm.
  • Giải thưởng giá trị.

Ghi danh tham dự cuộc thi: www.tetfactor.com/contact–registration.html cho đến hết ngày Chủ Nhật 22/01/2023. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn bảo trợ cho cuộc thi.

Chúng tôi kính mong quý vị giúp phổ biến thông báo này rộng rãi và khuyến khích các cháu hưởng ứng.

Trân trọng kính báo,

TM BCH CĐNVTD-VIC

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký/Phát Ngôn Viên