Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO: Lễ Tưởng Niệm Hai Vị Trưng Nữ Vương và vinh danh Ngày Phụ Nữ Quốc Tế

Xin Trân Trọng Kính Mời quý vị trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương, quý chị em phụ nữ và gia đình cùng giới trẻ vui lòng đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Hai Vị Trưng Nữ Vương và vinh danh Ngày Phụ Nữ Quốc Tế vào:

Thời gian: Chủ Nhựt 06/03/2022 lúc đúng 2:00 giờ chiều

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá & Sinh Hoạt Cộng Đồng

6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177.

Trân trọng, TM/BTC

Đặng Kim Ngọc.