Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Hội Chợ Tết Quý Mão 2023 -Ghi Ân Trưng Nữ Vương


Melbourne, ngày 11 tháng 12 năm 2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng báo tin cùng quý vị Hội Đồng Thành Phố Brimbank đã đồng ý cấp giấy phép cho chúng ta tổ chức Hội Chợ Tết Quý Mão 2023 trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 28 và 29/01/2023, tại khu vực Knight Ave, Sunshine North, con đường trước cổng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ). Để chuẩn bị cho việc tổ chức như ghi danh gian hàng, trò chơi và các vấn đề khác, chúng tôi kính mời quý vị vui lòng tham dự cuộc trình bày:

Thời gian: từ 2 đến 4 giờ chiều, Thứ Bảy 17/12/2022

Địa điểm: 90 Knight Ave, Sunshine North, VIC 3021

Đồng thời, chúng tôi kêu gọi quý vị ghi danh trở thành Thiện Nguyện Viên tiếp tay Ban Tổ Chức trong hai ngày hội chợ. Đặc biệt, quý vị dành thời gian giúp trong các ngày 19, 20 và 21/12/2022 để dọn dẹp trong và ngoài Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ) để tạo vẽ mỹ quan cho Hội Chợ Tết. Mọi việc ghi danh, xin vui lòng liên lạc:

Trần Đông 0403 578 467     

Nguyễn Thụy Hồng Cúc 0425 730 956     

Nguyễn Kim Hồng 0401 138 800

Cuối cùng, chúng tôi kính mời quý vị đến thưởng thức ‘HỦ TIẾU NAM VANG’ của Quán Ăn Thân Hữu Cộng Đồng vào cùng địa điểm và ngày từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Trân trọng kính báo,

TM Ban Chấp Hành

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký