Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo Ghi Danh Lớp Việt Ngữ 2024: VSL Trung Tâm Collingwood


Thông Báo Ghi Danh Lớp Việt Ngữ 2024

VSL Trung Tâm Collingwood

Trường Ngôn Ngữ Victoria (VSL) Trung Tâm Collingwood là một trường công với đội ngũ giáo viên tốt nghiệp sư phạm tại Úc có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt. Chương trình giảng dạy cho các lớp được soạn đúng theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo Dục Victoria.

Trung Tâm VSL Collingwood khai giảng niên khóa 2024 cho các lớp Việt Ngữ từ Mẫu Giáo đến lớp 12 VCE (Việt 1 & Việt 2) vào sáng Thứ Bảy ngày 10/02/2024

Hằng năm, trường có nhiều học sinh đạt điểm VCE rất cao (Top Scorers). Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  trong các kỳ thi VCE môn Tiếng Việt Ngôn Ngữ Thứ Nhất (First Language) và Tiếng Việt Ngôn Ngữ Thứ Hai (Second Language), Trung Tâm VSL Collingwood có nhiều học sinh đạt điểm 40+ trong số đó có những em đạt điểm 49, 48, 47.

Các em du học sinh nếu đang học ở một trường công (government school) khi ghi danh học tiếng Việt tại trường VSL sẽ được miễn học phí.  

Kính mời quý phụ huynh ghi danh online qua trang mạng https://www.vsl.vic.edu.au/enrol/

Hoặc đến ghi danh tại văn phòng VSL Collingwood

1/7 McCutcheon Way, Collingwood VIC 3066,

Melway 2C G9

vào các ngày Thứ Bảy từ 9:00am-12:20pm

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

Cô Vanda, Ph: 9348 1720 (sáng Thứ Bảy)

Email: central1@vsl.vic.edu.au

Hoăc: Cô Tuyết: 0479 013 952 

Cô Diễm: 0422 354 675