Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Dạ tiệc gây quỹ giúp Hội Chợ Tết Quý Mão 2023 –Happy Receptions


Melbourne, ngày 7 tháng 11 năm 2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, Giới truyền thông và báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi dạ tiệc với một chương trình văn nghệ đặc sắc nhằm gây quỹ tổ chức Hội Chợ Tết Quý Mão năm 2023 “Xuân Đoàn Viên, Ghi Ân Trưng Nữ Vương” nhằm kỷ niệm Hai Bà Trưng – hai vị vua đầu tiên của lịch sử Việt Nam, đã có công khởi nghĩa đánh đuổi quân Nam Hán, giành độc lập dân tộc.

Địa chỉ: Happy Receptions, 199 Sunshine Rd, Tottenham VIC 3012.

Thời gian: Bắt đầu từ 7 tối Thứ Sáu, 2/12/2022.

Giá vé: $60 có ăn tối.

Mua vé cho buổi dạ tiệc gây quỹ nói trên, xin quý đồng hương vui lòng liên lạc với một trong những thành viên dưới đây:

Quang Duy: 0444 527 829       

Kim Hương: 0422 064 565  

Thụy Kim 0422 886 128 

Quý mạnh thường quân cũng có thể gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của Cộng Đồng và điện thư duyact@yahoo.com.au biết để gởi biên nhận đến quý vị:

Commonwealth Bank of Australia

Account name: Vietnamese Community in Australia – Victoria Chapter BSB: 063–132

Account: 1105 8306

Trân trọng kính báo.

TM. Tân BCH / CĐNVTD- VIC

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký