Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VMA: Thông báo bổ nhiệm Chủ Tịch Uỷ ban Xây dựng Viện Bảo tàng


Kính thưa quý mạnh thường quân, quý vị bảo trợ, ủng hộ viên và thành viên Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu.

Hội đồng Quản trị công trình Xây dựng Viện Bảo Tàng trân trọng thông báo:

Chiếu theo phiên họp của Hội đồng Quản trị vào ngày 5 tháng 12 năm 2022 và dựa vào điều 44 của Nội quy, Hội Đồng Quản trị Công trình Xây dựng VBT chính thức bổ nhiệm Ông Bruce Mildenhall vào chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công trình Xây dựng VBT.

Ông Bruce Mildenhall là Thành viên Hội Đồng Quản trị năm 2019 và sau đó là Quyền Chủ Tịch từ năm 2021. Ông có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tích qua những chức vụ ông đã giữ trong Quốc hội, Chính phủ Tiểu bang và những hoạt động xã hội:

 • Thành viên của Hội đồng Cựu chiến binh Úc đại lợi Tiểu bang Victoria từ 2018 – hiện tại
 • Thành viên Hội đồng quản trị Bệnh viện Tai, Mắt từ 2018 – hiện tại.
 • Chủ tịch Dịch vụ Doutta Galla 2007-2016
 • Dân biểu Quốc hội Tiểu bang vùng Footscray 1992-2006
 • Phụ tá Thủ hiến và Nội các Đặc trách các Dự án liên quan đến Cựu chiến binh 2003-2006, Nhân viên chính phủ 2003-2006, Nghệ thuật 1999-2006
 • Nghị viên Hội đồng thành phố Footscray 1982-1991, Thị trưởng 1987-1988
 • Chủ tịch Uỷ ban điều hành 4 Trung tâm Thể thao thuộc Tiểu bang 2009-2013
 • Chủ tịch Uỷ hội bóng đá banh bầu dục miền Tây 2011-2016
 • Chủ tịch Trung tâm Y tế khu vực miền Tây 2007-2012
 • Chủ tịch Uỷ ban tưởng niệm Ngày ANZAC hừng Đông vùng Mt Macedon từ 2013 – hiện nay
 • Tốt nghiệp Học viện dành cho Tổng Giám đốc cùa các Công ty

Viện Bảo Tàng trân trọng đón chào sự bổ nhiệm Ông Mildenhall vào chức vụ Chủ tịch trong thời điểm quan trọng này của Công trình xây dựng VBT, Viện Bảo tàng sẽ tiếp tục công việc xây dựng một Viện bảo tàng có tầm vóc Quốc tế để kể lại cuộc hành trình tìm Tự do và công cuộc định cư của người Úc gốc Việt tại Úc đại lợi.

Trân trọng.