Friday, April 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tham dự họp và bữa ăn trưa cám ơn thiện nguyện viên.


THƯ MỜI

Tham dự họp và bữa ăn trưa cám ơn thiện nguyện viên.

Melbourne, ngày 14 tháng 3 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin chân thành cám ơn quý Hội Đoàn, mạnh thường quân và thiện nguyện viên đã luôn luôn sát cánh giúp chúng tôi từng bước vượt qua những khó khăn, bắt đầu thực hiện việc xây dựng và phát triển Cộng Đồng.

Nhằm rút tỉa kinh nghiệm, tạo sự kết nối và vạch hướng đi trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức 2 cuộc họp và bữa ăn trưa nhằm cám ơn các thiện nguyện viên.

Vào ngày: Thứ Bảy 23 tháng 3 năm 2024

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Avenue North Sunshine 3020.

Chương trình như sau:

1. Từ 10 giờ đến 12 giờ tường trình và rút tỉa kinh nghiệm Hội Chợ Tết Giáp Thìn;

2. Từ 12 giờ đến 2 giờ ăn trưa, hát karaokê nhằm cám ơn thiện nguyện viên do Ban Phụ Nữ đảm trách; và

3. Từ 2 giờ đến 4 giờ trưa họp bàn về việc Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính báo và kính mời quý vị thiện nguyện viên cũng như quý vị muốn tham gia sinh hoạt cộng đồng tham dự họp và bữa ăn trưa cám ơn thiện nguyện viên.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch