Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Telstra cắt giảm gần 500 việc làm trong quá trình tái cấu trúc công ty


Telstra là công ty mới nhất tuyên bố cắt giảm việc làm lớn —với gần 500 công việc sẽ bị sa thải khi công ty viễn thông này đưa ra các biện pháp cắt giảm chi phí.

Telstra cắt giảm gần 500 việc làm trong quá trình tái cấu trúc công ty.

Gã khổng lồ viễn thông đã xác nhận khoảng 472 công việc đang bị cắt giảm trong một động thái nhằm “tái định hình doanh nghiệp” để “duy trì tính cạnh tranh, hiệu quả cũng như hiệu quả”.

Telstra cho biết: “Chúng tôi nên nói rõ rằng sẽ không có bất kỳ sự cắt giảm nào đối với các nhóm khách hàng Telstra của chúng tôi, những người phục vụ khách hàng của chúng tôi tại cửa hàng, qua điện thoại hoặc tại nhà”.

“Nói rộng hơn, trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi đã đề xuất các thay đổi để giải quyết các tác động từ việc loại bỏ các sản phẩm và dịch vụ cũ cũng như đạt được hiệu quả từ việc tăng cường số hóa, tự động hóa và công nghệ mới”.

“Những điều này rất quan trọng đối với chúng tôi để duy trì tính cạnh tranh và đạt được tham vọng của khách hàng”.

Telstra cho biết “một số người của chúng tôi (sẽ) rời khỏi công ty” cùng với việc “tạo ra các công việc mới”, với mức giảm khoảng 472 công việc.

Công ty cho biết: “Những quyết định như thế này luôn khó khăn”.

“Chúng tôi biết và cảm nhận được tác động cá nhân đối với người dân của chúng tôi và gia đình của họ”.

Telstra tự hào có tổng lực lượng lao động hơn 37,000 trên toàn quốc.

Telstra sẽ làm việc với những người bị ảnh hưởng để cố gắng tìm cho họ một vai trò khác trong công ty.

Nếu điều đó là không thể, họ sẽ nhận được các khoản thanh toán dự phòng và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

Telstra đã thông báo cho các công nhân bị ảnh hưởng về việc cắt giảm vào Thứ Tư 19/7.

Việc cắt giảm chủ yếu ảnh hưởng đến người lao động trong lực lượng lao động doanh nghiệp của công ty.

Việc cắt giảm diễn ra khi Telstra nỗ lực cắt giảm $500 triệu đôla chi phí cố định theo kế hoạch chiến lược T25 của mình. (NQ)