Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Optus bị phạt $1.5 triệu do vi phạm dịch vụ khẩn cấp


Optus đã xin lỗi khách hàng của mình và nộp phạt $1.5 triệu đôla —sau khi cơ quan giám sát truyền thông của Úc phát hiện ra những vi phạm quy mô lớn đối với các quy tắc an toàn công cộng liên quan đến các dịch vụ khẩn cấp và 3 số 0.

Một cuộc điều tra của Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc (ACMA) —cho thấy gần 200,000 khách hàng của Optus có nguy cơ gặp rủi ro do công ty viễn thông không tải thông tin lên cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi các dịch vụ khẩn cấp trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.

Cơ sở dữ liệu, được gọi là IPND —được sử dụng để gửi SMS cảnh báo khẩn cấp nhằm cảnh báo người dân Úc  về các thảm họa như lũ lụt và cháy rừng, đồng thời gửi đến số 0 để cung cấp thông tin vị trí cho cảnh sát, xe cứu thương và đội cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài hình phạt tài chính —Optus sẽ được yêu cầu thực hiện đánh giá độc lập về việc tuân thủ cơ sở dữ liệu do tòa án thi hành và áp dụng bất kỳ khuyến nghị nào được đưa ra.

Optus có thể bị phạt thêm lên tới $10 triệu đôla nếu không đáp ứng các yêu cầu từ cuộc xem xét. (NQ)