Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

NSW dự kiến các trường hợp lên đến 500 vào giữa Tháng 9

Các cư dân NSW đã được nhận một dự đoán nghiệt ngã nữa, với lo ngại rằng tiểu bang có thể thấy con số các trường hợp hàng ngày lên hơn 500 vào giữa Tháng 9.

Juliette O’Brien, một nhà báo về dữ liệu, nói với đài phát thanh RN Breakfast rằng các trường hợp sẽ tiếp tục “bùng nổ” nếu điều gì đó lớn không thay đổi.

“Cứ 10 trường hợp, bạn sẽ có thêm 11 trường hợp và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có 350 trường hợp, thì sẽ có 385 trường hợp vào ngày hôm sau và đó chính xác là những gì mà chúng ta đã thấy trong vài tuần qua”, cô nói.

“Định nghĩa của sự điên rồ là mong đợi điều gì đó thay đổi trong khi làm điều tương tự. Chúng ta sẽ ở giữa những con số 500 vào khoảng (giữa Tháng 9)”.

Cô O’Brien nói bằng cách đặt làn sóng thứ hai của Victoria vào cùng dòng thời gian với làn sóng hiện tại của NSW thì “những gì chúng ta có thể thấy là các trường hợp bùng nổ ở Victoria và chúng ta đang ở gần thời điểm đó ngay bây giờ”.

Sự việc diễn ra khi NSW ghi nhận 390 trường hợp Covid-19 mới tại địa phương vào Thứ Sáu 13/8. (NQ)