Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

NƠI NÀO MỞ/ĐÓNG: Biên giới giữa các tiểu bang và lãnh thổ đối với NSW

Sự bùng phát dịch bệnh ngày càng tăng ở NSW đã khiến cho Victoria phải đóng cửa biên giới của mình với cả NSW và ACT chỉ trong đêm qua, trong khi Queensland đang xem xét một hành động thái tương tự nhưng cho đến nay vẫn bị đình trệ mặc dù số lượng các trường hợp mắc bệnh ngày càng tăng.

Hiện tại, đây là trạng thái giữa các biên giới bên trong của nước Úc:

• ACT: Mở cửa trừ những cư dân không thuộc ACT đã ở trong các khu vực phong tỏa của Greater Sydney kể từ ngày 9 tháng 7. Những người được miễn trừ thì phải cách ly 14 ngày.

• Victoria: Đóng cửa với NSW và ACT. Victoria đã thông báo vào Chủ Nhật rằng tất cả NSW và ACT sẽ trở thành “khu vực đỏ” từ 11:59 giờ tối, có nghĩa là chỉ những cư dân Victoria hoặc những người được miễn trừ mới có thể qua biên giới và phải hoàn thành kiểm dịch trong 14 ngày.

• Queensland: Mở cửa, nhưng bất kỳ ai đã đến một điểm nóng thì sẽ không được phép vào trừ khi họ là cư dân Queensland hoặc được miễn trừ.

• SA: Đóng cửa với NSW và ACT kể từ ngày 27 tháng 6. Người dân ở các khu vực cấm của Queensland cũng bị cấm vào.

• WA: Đóng cửa với NSW và Queensland, ngoại trừ những trường hợp được miễn trừ du lịch cần thiết, những người phải cách ly 14 ngày.

• NT: Mở cửa –bất kỳ ai đi vào NT đều phải hoàn thành đơn đăng ký biên giới khai báo họ có ở trong điểm nóng COVID-19 hay không và nơi ở của họ trong 28 ngày qua.

• Tasmania: Mở cửa, ngoại trừ những người trong khu vực bị phong tỏa. (NQ)