Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Người Victoria vẫn đấu thầu bất hợp pháp để thuê nhà ở


Hành vi cho thuê nhà lén lút bị đặt ngoài vòng pháp luật từ đầu năm ngoái vẫn đang khiến những người thuê nhà trên khắp Victoria đau đầu.

Các đề nghị đấu thầu cho thuê lén lút vẫn đang diễn ra trên khắp Victoria gần 2 năm sau khi hoạt động này bị đặt ngoài vòng pháp luật.

Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (CAV –Consumer Affairs Victoria) đã điều tra 44 trường hợp đấu thầu cho thuê kể từ khi hoạt động này bị cấm vào tháng 3 năm 2021.

Đấu thầu cho thuê –là trường hợp chủ nhà hoặc đại lý bất động sản quảng cáo bất động sản với phạm vi giá cho thuê hoặc yêu cầu những người thuê nhà tiềm năng gửi giá đề nghị thay vì những gì họ sẵn sàng trả.

Theo một loạt các thay đổi nhằm tăng cường quyền của người thuê nhà, chủ sở hữu bất động sản và các cơ quan không được quảng cáo để thuê bất động sản trừ khi tiền thuê là một số tiền cố định.

CAV cho biết họ đã được cảnh báo về hành vi đang diễn ra bởi những người thuê nhà có liên quan, một số người đã được các đại lý hoặc chủ nhà yêu cầu gửi giá thầu cho một bất động sản.

CAV đang giám sát chặt chẽ các luật cho thuê mới của Victoria và xem xét các trường hợp đấu thầu cho thuê tiềm năng một cách rất nghiêm túc.

Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê hoặc đại lý bất động sản của họ yêu cầu hoặc mời chào giá thuê cao hơn giá quảng cáo là vi phạm pháp luật.

Việc vi phạm luật đấu thầu cho thuê của tiểu bang cuối cùng có thể dẫn đến khoản tiền phạt $11,000 đối với một cá nhân hoặc khoản tiền phạt $55,000 đối với một công ty.

Trong khi CAV đã điều tra hàng chục trường hợp đấu thầu cho thuê, được hiểu rằng không có khoản tiền phạt nào được ban hành đối với chủ nhà hoặc đại lý.

Bản cập nhật từ CAV được đưa ra khi những người thuê nhà trên khắp Victoria phải đối mặt với nhu cầu cao và số lượng bất động sản hạn chế để chuyển đến.

Chỉ số Giá cả phải chăng cho thuê mới nhất cho thấy cả Melbourne và khu vực nông thôn của Victoria đã trở nên ít hợp lý hơn đối với người thuê nhà vào năm 2022. (NQ)