Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Người ngoài hành tinh đã tuyệt chủng nên mãi không tìm thấy?


Theo các nhà khoa học Úc, người ngoài hành tinh có thể đã tuyệt chủng. Cuộc sống trên các hành tinh khác có thể rất khắc nghiệt khiến nền văn minh ngoài Trái đất sớm lụi tàn.

Các nhà khoa học ở Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự sống phát triển như thế nào qua đó đưa ra quan điểm đáng chú ý về người ngoài hành tinh.

Các nhà khoa học ở Đại học Quốc gia Úc (ANU) đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự sống phát triển như thế nào qua đó đưa ra quan điểm đáng chú ý về người ngoài hành tinh.

Theo các chuyên gia tại ANU, những dạng sống mới thường diệt vong do điều kiện nóng lạnh thất thường trên những hành tinh non trẻ.

Theo các chuyên gia tại ANU, những dạng sống mới thường diệt vong do điều kiện nóng lạnh thất thường trên những hành tinh non trẻ.

"Vũ trụ có thể có nhiều hành tinh thuận lợi cho sự sống và người ngoài hành tinh", tiến sĩ Aditya Chopra ở Trường Nghiên cứu Khoa học Trái đất thuộc Đại học Quốc gia Australia và là tác giả chính của nghiên cứu cho hay.

“Vũ trụ có thể có nhiều hành tinh thuận lợi cho sự sống và người ngoài hành tinh”, tiến sĩ Aditya Chopra ở Trường Nghiên cứu Khoa học Trái đất thuộc Đại học Quốc gia Úc và là tác giả chính của nghiên cứu cho hay.

Theo tiến sĩ Chopra, sự sống thuở đầu rất mong manh và hiếm khi tiến hóa đủ nhanh để tồn tại.

Theo tiến sĩ Chopra, sự sống thuở đầu rất mong manh và hiếm khi tiến hóa đủ nhanh để tồn tại.

Phần lớn môi trường trên những hành tinh thuở sơ khai đều không ổn định nên sự sống khó có thể tồn tại và phát triển.

Phần lớn môi trường trên những hành tinh thuở sơ khai đều không ổn định nên sự sống khó có thể tồn tại và phát triển.

Tiến sĩ Chopra cho rằng, để một hành tinh có các điều kiện thuận lợi cho sự sống, các dạng sống cần phải thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt, điều hòa khí nhà kính, nước và carbon dioxide nhằm duy trì nhiệt độ bề mặt ổn định.

Tiến sĩ Chopra cho rằng, để một hành tinh có các điều kiện thuận lợi cho sự sống, các dạng sống cần phải thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt, điều hòa khí nhà kính, nước và carbon dioxide nhằm duy trì nhiệt độ bề mặt ổn định.

Phó giáo sư Ϲharley Lineweaver ở Viện Khoa học Hành tinh thuộc Đại học Quốc gia Australia cho hay nếu từng tồn tại, những vi khuẩn ban đầu tồn tại trên sao Hỏa và sao Kim có thể đã không ổn định được môi trường tại các hành tinh này. Do đó, sự sống trên sao Hỏa và sao Kim đã bị hủy diệt từ lâu.

Phó giáo sư Ϲharley Lineweaver ở Viện Khoa học Hành tinh thuộc Đại học Quốc gia Úc cho hay nếu từng tồn tại, những vi khuẩn ban đầu tồn tại trên sao Hỏa và sao Kim có thể đã không ổn định được môi trường tại các hành tinh này. Do đó, sự sống trên sao Hỏa và sao Kim đã bị hủy diệt từ lâu.

Từ đây, một số người cho rằng, giới khoa học mãi chưa tìm thấy sự sống ngoài hành tinh có thể là vì rất khó tìm thấy những bằng chứng về các dạng sống từng tồn tại ở các hành tinh khác.

Từ đây, một số người cho rằng, giới khoa học mãi chưa tìm thấy sự sống ngoài hành tinh có thể là vì rất khó tìm thấy những bằng chứng về các dạng sống từng tồn tại ở các hành tinh khác.

Dù vậy, giới nghiên cứu vẫn nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng để chứng minh sự sống tồn tại trên các hành tinh khác ngoài Trái đất.

Dù vậy, giới nghiên cứu vẫn nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng để chứng minh sự sống tồn tại trên các hành tinh khác ngoài Trái đất. (T/H, TTCS)