Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nghiên cứu Anh: Vắc-xin ‘lụi tàn’ trong vòng 6 tháng

Sự bảo vệ của hai liều vắc-xin Pfizer và AstraZeneca bắt đầu phai nhạt trong vòng 6 tháng, cho thấy sự cần thiết của các liều tiêm tăng cường, theo các nhà nghiên cứu Anh.

Sau 5 đến 6 tháng, tính hiệu nghiệm của vắc-xin Pfizer trong việc ngừa lây nhiễm COVID ngay trong tháng sau khi tiêm liều thứ hai giảm từ 88% xuống còn 74%, một cuộc phân tích dữ liệu thu thập được trong cuộc nghiên cứu ZOE COVID tại Anh cho thấy.

Đối với vắc-xin AstraZeneca, tính hiệu nghiệm giảm từ 77% xuống còn 67% sau 4 đến 5 tháng.

Cuộc nghiên cứu căn cứ trên dữ liệu của hơn một triệu người dùng ứng dụng, so sánh các ca nhiễm tự báo cáo nơi những người đã tiêm chủng với các ca nhiễm trong nhóm chưa tiêm chủng.

Trong kịch bản tồi tệ nhất, tới mùa đông, sự bảo vệ của vắc-xin có thể giảm xuống dưới 50% nơi người lớn tuổi và các nhân viên y tế, ông Tim Spector, người đồng sáng lập công ty ZOE và là thanh tra chủ chốt trong cuộc nghiên cứu, nói.

Người dân xếp hàng để được tiêm vaccine Pfizer/BioNTech tại London, Anh, ngày 1/8/2021.
Người dân xếp hàng để được tiêm vắc-xin Pfizer/BioNTech tại London, Anh, ngày 1/8/2021. (Hình Reuters)

Một cuộc nghiên cứu riêng của Y tế Công cộng Anh tuần trước phát hiện sự bảo vê từ vắc-xin Pfizer hay AstraZeneca chống biến thể Delta yếu dần trong vòng 3 tháng.

Cuộc nghiên cứu của Đại học Oxford phát hiện là 90 ngày sau liều thứ hai của vắc-xin Pfizer hay AstraZeneca, tính hiệu nghiệm trong việc ngừa lây nhiễm sụt xuống tuần tự còn 75% và 61%, nghĩa là giảm từ mức 85% và 68% ghi nhận sau khi tiêm liều thứ nhì được nửa tháng. (T/H, VOA)