Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

MỚI: Đã có ứng dụng myGov (The myGov app is here)


Ứng dụng myGov là một lựa chọn an toàn mới và tiện lợi để dùng myGov trên điện thoại lưu động của quý vị. 

Quy trình đăng nhập dễ dàng, dễ xem hòm thư (Inbox) của quý vị và có thể tiếp cận nhanh các dịch vụ.

Ứng dụng còn có một ví điện tử để quý vị lưu một số thẻ điện tử và giấy chứng nhận của chính phủ.

Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung các tính năng và cải thiện ứng dụng qua thời gian.

Tải xuống ứng dụng myGov miễn phí từ App Store hoặc Google Play.

Quý vị cần có một tài khoản myGov để dùng ứng dụng. Nếu không có một tài khoản myGov, hãy tạo một tài khoản myGov trên trang mạng my.gov.au

Thông tin thêm

Đọc thêm thông tin về ứng dụng bằng tiếng Anh tại my.gov.au/app

Mọi người có thể gọi quầy giúp đỡ của myGov qua số 132 307 vào nhấn Lựa chọn 1. Quầy giúp đỡ myGov phục vụ vào các múi giờ Úc sau đây:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 10 giờ tối
  • Thứ Bảy và Chủ nhật, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Nếu cần thông dịch, xin hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên cho quý vị miễn phí.

myGov không phải là myGovID. myGovID là ứng dụng Nhận dạng Kỹ thuật số của Chính phủ Úc (Australian Government). Để biết thêm thông tin về myGovID bằng tiếng Anh hãy vào mygovid.gov.au.

Để được lời khuyên và tin mới nhất từ myGov hãy theo dõi @myGovau trên Twitter.