Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

V/v: Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Melbourne, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Đức Trần Hưng Đạo là vị Thánh của dân tộc Việt Nam với ba lần đại thắng quân Mông Cổ giữ gìn bờ cõi nước nhà. Những trận thủy chiến lẫy lừng của Ngài đã được ghi vào sử sách Việt Nam và thế giới. Ngài đã được Quân Chủng Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tôn vinh là Thánh Tổ.

Để tưởng nhớ công đức của Ngài, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria hỗ trợ Gia Đình Hải Quân Hàng Hải Việt Nam Cộng Hòa tại Victoria tổ chức lễ Kỷ Niệm Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Buổi lễ sẽ được tổ chức:

Bắt đầu lúc: 2:00 giờ đến 5 giờ chiều

Ngày: Chủ Nhật 08 tháng 10 năm 2023

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ),

Số 90 Knight Ave Sunshine North, Victoria 3020.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Gia Đình Hải Quân Hàng Hải Việt Nam Cộng Hòa tại Victoria kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý truyền thông Việt ngữ cùng toàn thể đồng bào vui lòng dành chút thời gian quý báu đến tham dự buổi Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc qua email <tienpham3318@gmail.com> với Ông Phạm Ngọc Tiền, Gia Trưởng Gia Đình Hải Quân Hàng Hải.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch